Geredde schoonheid / Saved Beauty

Frans Boenders

Bestellen via: www.yinbooks.be

Frans Boenders over de stillevens van Guy De Jaegher

Fijnschilder Guy De Jaegher toont in dit heerlijk artistiek-essayistisch kleinood een selectie uit zijn technisch quasi-perfect oeuvre, dat een aloud genre nieuw artistiek leven inblaast. In het oude Egypte en de Grieks-Romeinse beschaving bestond deze kunst al; maar ze bereikte eerst in de Gouden Eeuw van onze Lage Landen een absoluut hoogtepunt.

De Jaegher bekwaamde zich jarenlang in het Stilleven; zijn werk behoort inmiddels tot de top. Frans Boenders verklaart waarom en hoe Guy De Jaeghers kunde-kunst eeuwige schoonheid redt en vernieuwt.

De ‘Stillevens’ zijn het resultaat van ambachtelijk vakmanschap, van liefde voor het vak, veel geduld en precisie en vereisten een leerproces van vele jaren. Met half-transparante lagen olieverf bouwt hij de voorstelling op en creëert aldus een sfeer van tijdloosheid en tijdelijkheid.

Opvallend is, zoals bij de Vlaamse Meesters, de soms bijzondere coloristische felheid die hij in zijn schilderijen gebruikt.

Het hoge niveau van nauwkeurigheid en finesse van de uitgewerkte details in olieverf vereist een grote bekwaamheid bij de uitvoering ervan en met behulp van de fijnste marterharen penselen grenzen die dan bijna ook aan het microscopische. Kleur en sfeer zijn voor de kunstenaar even belangrijk als de exactheid van de details die als het ware met de ‘loupe’ door de toeschouwer bekeken kunnen worden.

Deze fijne werkwijze is daardoor wel erg tijdrovend en arbeidsintensief en de schilderijen worden dan ook met monnikengeduld afgewerkt.

 

 

Biografie auteur:

Guy De Jaegher is geboren in Kortrijk in 1944. Fijnschilder die op fijn-realistische wijze zijn voorstellingen uitwerkt met groot technisch vakmanschap. Volgde al heel jong les aan de Kunstacademie te Kortrijk en studeerde vervolgens ‘Grafische Kunsten’ aan het Sint Lucas Instituut te Doornik.
De Jaegher werkt met olieverf voornamelijk op paneel en is eveneens een virtuoos in de achterglas-schilderkunst (olieverf op de achterzijde van het glas / églomisé).
Alhoewel zijn doortastende stijl gebaseerd is op de fundamenten van het middeleeuwse kunstambacht en op de kennis en techniek van zes- en zeventiende eeuwse Meesters zoals Jan van Eyck, Floris van Dijck en Gerrit Douw, de stichter van de Leidse fijnschilderschool, stelt deze fijnschilder pur sang een bewonderenswaardig oeuvre samen, dat getuigt van een heel persoonlijke visie en een navenante methode die resulteren in een hedendaagse touch.
Zuivere schoonheid in Guy De Jaeghers stillevens ontstaat precies wanneer hartstochten en strevingen voorlopig uit het zicht zijn verdwenen. Frans Boenders

Zuivere schoonheid in Guy De Jaeghers stillevens ontstaat precies wanneer hartstochten en strevingen voorlopig uit het zicht zijn verdwenen.

– Frans Boenders