Van afval tot grondstof

Jacques Soenens

Bestellen via: Koen.Delie@imog.be

Veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio Zuid-West-Vlaanderen

Dit is het boeiende relaas van veertig jaar verantwoord omgaan met de verwerking en behandeling van afval en afvalwater door Imog, vanaf het kleinschalige begin tot het moderne, flink uitgebouwde bedrijf van vandaag. Selectieve inzameling en verwijdering van alle soorten afval afkomstig van de gemeenten, hun bevolking en de bedrijven staat te allen tijde centraal. Hierbij is er een blijvende aandacht voor en een aanhoudend zoeken naar de best beschikbare en meest duurzame methodes die leiden tot een optimale zorg voor mens en milieu.

Biografie auteur:

Auteur Jacques Soenens, is geboren in Kortrijk op 30 januari 1945. In 1976 startte hij als industrieel ingenieur elektriciteit bij Imog (Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid). Het opstarten van de afvalverbrandingsinstallatie is op dat moment zijn belangrijkste opdracht. Van 1976 tot en met 2008 is Jacques Soenens algemeen directeur. Het takenpakket en het personeelsbestand van het intergemeentelijk samenwerkingsverband breiden onder zijn leiding uit van afval verbranden over selectief inzamelen op containerparken tot afval sorteren en composteren. De brede waaier van Imog-activiteiten weerspiegelt zich in de vele engagementen die hij opneemt naast zijn werk als algemeen directeur. Hij staat mee aan de wieg van INTERAFVAL, het samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse afvalintercommunales, waar hij voorzitter is van 1997 tot 2008. Als ondervoorzitter bij de Vlaamse Compostorganisatie (VLACO) behartigt hij de belangen van de compostsector en als voorzitter van de vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen komt hij op voor hergebruik en sociale economie. In een tijdsspanne die meer dan dertig jaar duurt, is hij één van de gangmakers van het succes van het huidige lokale afvalbeleid.

Bij de oprichting van de intercommunale was afvalverzameling en -verwerking een hygiënische uitdaging. Heden ten dage behoren de activiteiten tot de milieusector.

– Jacques Soenens