Van confusion naar fusion

Eric Pass

Bestellen via: info@vanconfusionnaarfusion.be

Inspiratie uit een leven tussen Oost en West is een boek dat zich baseert op wat auteur Eric Pass zowel in Azië als in de westerse wereld heeft geleerd.

Met enkele rake observaties drukt hij de lezer nog eens met de neus op de feiten: de verwarring is groot dezer dagen en dit in alle mogelijke domeinen. Onder meer op politiek, economisch en ecologisch vlak lijken we de weg kwijt. Toch ziet de auteur mogelijkheden om de overheersende verwarring weer ten goede te keren. Voorwaarde is wel dat we onze paardenbril afzetten, platgetreden paden durven verlaten en met een open en onbevangen geest durven kijken naar de razendsnelle veranderingen. Zich baserend op wat hij zowel in Azië als in de westerse wereld heeft geleerd, tekent hij de weg van de fusion way uit. Samenwerking, dialoog, collectief bewustzijn en openheid zijn de antwoorden die we nodig hebben om het hoofd te bieden aan de almaar sterker toenemende individualisering en polarisering. Met andere woorden: zoals de fusion keuken een verrijking is geweest voor de culinaire wereld, zo kan het fusion denken een uitweg bieden uit de sfeer van collectief wantrouwen en individuele hopeloosheid. Eric Pass geeft in het laatste hoofdstuk van het boek een aantal tot de verbeelding sprekende voorbeelden van dit nieuwe fusion denken dat één van de middelen kan zijn om stappen te zetten naar een andere manier van leven en werken. Vanuit de unieke ervaring die Eric Pass opdeed in twee werelden – het Oosten en het Westen – reikt hij de lezers eye-openers aan die ze als betrouwbaar kompas kunnen gebruiken.

Biografie auteur:

Eric Pass (°1963) is van origine een echte Maaslander. Geboren in het Limburgse Genk en opgegroeid aan de Maaskant in het schilderachtige dorpje Leut. Al op jonge leeftijd krijgt hij de smaak te pakken van het internationale reizen. Op zijn zeventien trekt hij naar Californië voor een zes weken durend gastverblijf bij een Amerikaans gezin. Tijdens zijn universitaire studies reist hij twee keer naar Japan. Eerst als genodigde van de Japanse regering na het winnen van een opstelwedstrijd. Vervolgens als student-stagiair in de Japanse hoofdzetel van het Amerikaanse IT-bedrijf IBM in Tokio.

Zo worden de kiemen gelegd van zijn latere internationale carrière. Na zijn studies vervult hij een halfjaarlijkse opdracht voor de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel in het Belgisch-Consulaat Generaal in Hong Kong. Vervolgens werkt hij gedurende drie jaar als eerste en enige buitenlander voor het Japanse Nitto Denko Corporation in de export-afdeling in Osaka. Nadat hij in 1989 is teruggekeerd naar België om daar in het Europese hoofdhuis van Nitto in Genk te werken, werkt hij zijn MBA-studies af aan de KU Leuven.

In 1991 trekt hij opnieuw naar Japan voor zes jaar, maar deze keer voor het Belgische technologie-bedrijf Agfa-Gevaert. In 1997 keert hij naar België terug om daar nog twee jaar voor het hoofdhuis van Agfa in Mortsel te werken. Vrij ongewoon beslist hij in 1999 voor een tweede carrière bij Nitto Europe in Genk, waar hij sindsdien verschillende functies heeft vervuld. Sinds 2006 is hij er lid van de raad van bestuur. Momenteel draagt hij de organisatorische verantwoordelijkheid voor de centrale administratieve diensten van het bedrijf, zoals financiën, personeel, IT en bedrijfscommunicatie.

Deze internationale loopbaan ‘tussen Oost en West’ heeft een belangrijke invloed gehad op zijn ideeën over hoe je uitdagingen kunt aanpakken. Zelf omschrijft hij die aanpak als de fusion way – een continue mengeling van rationele en emotionele elementen bij het oplossen van grote en kleine problemen. In zijn boek legt hij uit hoe zijn levenservaringen geleid hebben tot die inzichten, hoe de fusion way ligt; werkt en hoe die benadering vandaag al ingang vindt. Via zelfreflectie en door het delen van zijn ervaringen en inzichten, hoopt de schrijver dat zijn boek anderen kan inspireren bij het zoeken naar antwoorden op grote en kleine uitdagingen.

Waar wij in het Westen al eens iets sneller zouden opgeven of onze grenzen zouden stellen, zal een Japanner bijzonder ver gaan om zijn eigen beloftes en verplichtingen na te komen.

– Eric Pass